TourCert-Gesellschafter

Die sechs Gesellschafter der TourCert gGmbH sind Günter Koschwitz, Angela Giraldo, Dr. Peter Zimmer, Alina Feldman, Marco Giraldo und Martin Balàš.

Günter Koschwitz
Angela Giraldo
Dr. Peter Zimmer
Alina Feldman
Marco Giraldo
Martin Balaš

Tourcert

Ihre Meinung Feedback & Reklamation